Archives for Tạp Chí TƯ TƯỞNG

Duy Tuệ Thị Nghiệp

  TÔN CHỈ GIÁO DỤC BẤT HỦ CỦA ĐẠI HỌC VẠN HẠNH XƯA Duy tuệ thị nghiệp, lời của đức Phật dạy còn áp dụng cho cả mọi con người trên trần thế bởi vì bất kỳ ai đã sống trong thế giới này, trừ những kẻ không phát triển trí óc được do nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp để lại, đều phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp phấn đấu của đời mình và phải nâng cao trí tuệ mới có thể làm nên sự nghiệp cho cuộc sống.   Suy nghĩ từ lời Kinh “Duy Tuệ Thị Nghiệp”
Read More

Tạp Chí TƯ TƯỞNG của Viện ĐạiHọc VạnHạnh

TƯ TƯỞNG Cơ Quan Luận Thuyết của Viện Đại Học Vạn Hạnh Chủ nhiệm kiêm Chủ Bút: Thượng Tọa Thích Minh Châu Tổng Thư Ký Tòa Soạn: Đại Đức Thích Tuệ Sỹ      Tạp Chí Tư Tưởng của Viện Đại Học Vạn Hạnh là cơ quan ngôn luận dẫn đạo về mặt tư tưởng, triết lý, giáo dục và văn hóa hàng đầu của Phật Giáo Việt Nam, mà mãi đến nay (2014) vẫn chưa có tạp chí Phật Giáo nào, trong và ngoài nước, có thể vượt qua được uy tín và ảnh hưởng lớn rộng của nó.
Read More