Archives for KimChỉNam ĐH VanHanh

Tiến trình Thành Lập và Phát Triển

Viện ĐạiHọc VạnHạnh Saigon, Việt-Nam 1964 – 1975   Tiến Trình Thành Lập Và Phát Triển     Viện Đại Học Vạn Hạnh được thành lập năm 1964, là một cơ sở giáo dục cấp đại học đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và là hậu thân của Viện Cao Đẳng Phật Học, được hợp thức hoá bằng Nghị Định số 1805-NĐ/PG/NĐ ngày 17 tháng 10 năm 1964 của Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa, và do Quyết Định số 156-VT/QĐ ngày 13 tháng 11 năm 1964 của Viện Hóa Đạo, cử T.T. Thích Minh
Read More

Bản nguyện của Viện ĐạiHọc VạnHạnh

BẢN THỆ HòaThượng Thích Minh Châu (Trước sự Nô Lệ của Con Người)   I. Ý NGHĨA CỦA BẢN THỆ Bản thệ chính là bản nguyện của Viện Đại Học Vạn Hạnh. Mỗi một công trình xây dựng văn hoá đều được xây dựng trên một chủ trương nhất định: chủ hướng ấy chính là chủ hướng ý thức làm luận cứ cho tiêu điểm hành động trong đời sống trí thức. Chủ hướng ý thức qui định tinh thần tiêu biểu của cơ sở hành động trong mỗi thể chế riêng biệt của công trình xây dựng tư tưởng. Chủ
Read More

Cơ duyên thành lập Viện ĐH VạnHạnh

Viện Đại học Vạn Hạnh: cơ duyên thành lập Đại học Vạn Hạnh Viện Đại học Vạn Hạnh được mệnh danh bằng cụm từ rất thế tục là “đại học chợ”, vì cổng Viện Đại học Vạn Hạnh nhìn xéo ngay mặt tiền chợ Trương Minh Giảng. Có phải nhờ vị trí “nhập thế”, có phần “trần tục” này, mà Viện Đại học Vạn Hạnh, với cơ sở vật chất hạn chế hơn, đã có những thành quả giáo dục tương đương Viện Đại học Đà Lạt? Từ truyền thống Phật giáo Việt Nam Giáo dục xã hội ở bậc
Read More