Archives for Hình nay Viện ĐH VH

Thăm lại Trường xưa và trao quà cho cựu NhânViên VH

 Sáng hôm nay THỨ BA , 2/3/2015 , HÀ HOÀNG , LÊ CÔNG THÀNH , VÕ YÊN đã thay mặt các bạn VH đã ghé  thăm và trao một món quà nho nhỏ gọi là chút tâm tình VAN HANH xưa đến gia đình anh Nguyễn Văn Thân ( Cựu nhân viên Vạn Hạnh Ấn Quán ) và Chị Huuỳnh Ngọc Lan ( Cựu nhân viên Văn Phòng phân khoa Khoa Học Xã Hội ) . Gia Đình cựu nhân viên của Viện Đại học Vạn Hạnh duy nhất này được lưu trú tại 222 Trương Minh Giảng sau ngày cuốn cờ . Hôm nay là một ngày
Read More

Người nhân viên VH cuối cùng vẫn còn ở lại 222 TrươngMinhGiảng

Chiều nay có  mỗi  ông  già Hành lang xưa nhớ một thời tóc xanh. Loanh quanh sân bóng cầu thang Bao nhieu kỹ niệm reo vang mái trường. Đường lên thiền viện kề bên Mà sao nghe tưởng lênh đênh muôn trùng … Dương Tùng Vân Khxh5 Sydney Ong Thân, ngoài 80 tuổi, trước là nhân viên Nhà In VạnHạnh , nhìn mặt thấy quen, được biết Ông Thân vẫn còn ở lại 222 Trương Minh Giảng cho đến ngày hôm nay . ( Ông Thân cựu nhân viên Nhà in Vạn Hạnh và anh Hà Hoàng cựu SV Khxh1 ĐH VH )
Read More