HìnhXưa KHXH4 ban ThươngMại (nk:1970-1974) của ĐỗNgọcGiao Paris

   Hình lưu trữ của anh ĐỗNgọcGiao ban ThươngMại Khóa 4 hiện ở Paris France :   Ảnh chụp ngày ra trường , khi các vị Giáo Sư  thân yêu của mình diễn hành , có các Vị  Thầy đã khuất như  Thầy Viện Trưởng , Thầy Nguyễn Đăng Thục , Thầy Trần Như Tráng ..., gửi [...]