Archives for Hình bạn bè cũ xưa

Hình sinh hoạt xưa đăng trong KỷYếu VạnHạnh

Hình sinh hoạt Hè 1968 : du khảo đảo Phú Quốc của SinhViên PhânKhoa KhoaHọcXãHội khóa 1   Hình giao lưu giữa Viện ĐạiHọc Vạn Hạnh và Viện ĐạiHọc Đà Lạt : Đặc biệt là trong hình này có Phu Quân “tương lai” của chị NguyễnThịTuyết KHXH2 (TuyếtCận)  ban KinhTế (68-72) , cơ duyên giao ngộ gặp gỡ quen nhau kể từ buổi giao lưu này ….   Hình sinh hoạt Picnic của sinh viên KHXH6  (1972-1975)
Read More

HìnhXưa KHXH4 ban ThươngMại (nk:1970-1974) của ĐỗNgọcGiao Paris

   Hình lưu trữ của anh ĐỗNgọcGiao ban ThươngMại Khóa 4 hiện ở Paris France :   Ảnh chụp ngày ra trường , khi các vị Giáo Sư  thân yêu của mình diễn hành , có các Vị  Thầy đã khuất như  Thầy Viện Trưởng , Thầy Nguyễn Đăng Thục , Thầy Trần Như Tráng …, gửi đến các bạn để gọi là còn một chút gì để nhớ  ………… Hình chụp các SinhViên Vạn Hạnh thuộc Nhóm VạnHạnh Quảng Đà ( QuảngNam-ĐàNẵng ) gồm các Khoa GiáoDục + VănHọc&KhoaHọcNhânVăn + KhoaHọcXãhội  đã tổ chức đi du khảo thăm Cồn Phụng ở Mỹ Tho, thăm giang sơn của Ông Đạo Dừa
Read More