KHÓA III : Ban Xã Hội Học niênkhóa 1969-1973

      Nguyễn Văn Bảy       Nguyễn Văn Bon       Trần Thị Cộng       Trần Thị Giáng Châu       Lê Kim Chi       Nguyễn Ngọc Danh       Võ Văn Dẹt       Nguyễn Thúy Diễm       Uông Đình Đạm     [...]