Archives for DanhSách KHXH 2

KHÓA II : Ban KinhTế niênkhóa 1968-1972

     Nguyễn Văn Nam Anh                           Saigon, VN      Trần Ngọc Ánh                               Minnnesota,USa      Đàm Quang Ánh      Phan Xuân Ba      Mai Đức Bạn                                             Saigon, VN      Nguyễn Cúc Bảo  *                                
Read More

KHÓA II : Ban Thương Mại Học niênkhóa 1968-1972

    Lữ Văn An     Bùi Thị Ngọc Anh     Trương Văn Anh     Nguyễn Thị Kim Bình     Diệp Vĩnh Bình                                 Saigon, VN     Nguyễn Văn Châu     Bùi Thúy Châu     Âu Văn Chi                                        Saigon, VN     Đinh Thị Thu Cúc     Nguyễn Thành Cử     Lâm Chiêu Dừng          
Read More

KHÓA II : Ban Chính Trị Học niênkhóa 1968-1972

     Lê Văn Anh      Bùi Đức Cẩn      Nguyễn Minh Chính      Trần Thượng Duy      Phạm Khắc Đông      Phạm Tài Đức      Trần Sinh Hoạt      Lê Thiện Hùng      Nguyễn Thanh Hưng      Bùi Phước Khả      Lương Văn Liên      Võ Thị Liên      Đào Khánh Linh                       Virginia,Usa      Bế Văn Long      Nguyễễn Hữu Lộc      Phan     Minh      Phạm Văn Minh      Nguyễn Văn Mọi
Read More

KHÓA II : Ban Xã Hội Học niênkhóa 1968-1972

     Huỳnh     Am      Phạm Đăng Cẩm      Lê Quang Chiêu      Nguyễn Thới Chuẩn      Nguyễn Hữu Du      Nguyễn Thị Xuân Đào      Hồ     Hàng      Lý Minh Hào                                    BắcCali,Usa      Nguyễn Gia Hoàng      Phạm Vĩnh Khương      Nguyễn Minh Lộc      Nguyễn Văn Lợi      Đoàn Minh Quang      Lý Văn Quang      Phạm Văn Tại      Nguyễn Tùng Thanh  
Read More

KHÓA II : Ban Nhân Chủng Học niênkhóa 1968-1972

      Đặng Văn Hiến       Lê Doãn Sơn       Hoàng Ngọc Tuấn                   Houston,Texas,Usa       Vĩnh Việt Tuấn                                                  France Tổng kết danh sách gồm 04 Sinh Viên   ( 4 Nam ) . Tài liệu này căn cứ vào danh sách sinh viên năm thứ hai niên khóa 1969-1970 Khóa II KHXH , do Giám Đốc Nha Học Vụ Viện Đại Học
Read More