CàFê Vạn Hạnh khai trương hồng phát

  CAFÉ VẠN HẠNH MỚI RA ĐỜI BÀ CON CÔ BÁC TỚI MÀ CHƠI MỘT LY ĐEN ĐÁ HAY PẠC XỈU NIỀM NỠ HÂN HOAN CHỦ QUÁN MỜI MẠI DZÔ MẠI DZÔ Chúc quán đầu năm Khai trương hồng phát Làm ăn phát đạt Sớm tối chiều đông Mọi người đều mong Có nơi gặp [...]