Gặp bạn VũThếNgọc Khxh2 ở SanJosé BắcCali về quê ăn Tết

Tại Cafe Ông Thiệu sân sau Dinh Độc Lập đường Huyền Trân Công Chúa , sáng thứ năm hằng tuần  nơi gặp gỡ các bạn VH trong và ngoài nước , do chủ xị Nguyễn Văn Nam Anh Khxh2 đăng cai tiếp đón bè bạn gần xa . Trong hình từ trái sang phải : Trần Huỳnh Dũng K2 + Vũ [...]