Archives for Càfê DinhÔngThiệu NamAnh

Gặp bạn VũThếNgọc Khxh2 ở SanJosé BắcCali về quê ăn Tết

Tại Cafe Ông Thiệu sân sau Dinh Độc Lập đường Huyền Trân Công Chúa , sáng thứ năm hằng tuần  nơi gặp gỡ các bạn VH trong và ngoài nước , do chủ xị Nguyễn Văn Nam Anh Khxh2 đăng cai tiếp đón bè bạn gần xa . Trong hình từ trái sang phải : Trần Huỳnh Dũng K2 + Vũ Thế Ngọc K2 North California + Nguyễn Văn Nam Anh K2 + Trần Tấn Cường K3 + Nguyễn Đình Trúc K2 + Lê Thị Điệp K1 + Lê  Đình Dũng K1 + Lê Công Thành K1
Read More

Gặp bạn Hoàng Nhím , 3 Lém , Chi Vancouver .. về quê ăn Tết

Nhân dịp anh Nguyễn Văn Hoàng Khxh1 (HoàngNhìm) ở Nam Cali  Usa ; anh Đỗ Văn Nhường Khxh2  ở Paris France ; anh Trần Văn Chi Khxh1 ở Vancouver Canada ; chị  Tô Xiếu Hén Khxh4  ở Nam Cali Usa  về thăm quê mừng xuân Ất Mùi … gặp nhau tại Cafe Dinh Độc Lập , có anh Trần Huỳnh Dũng Yé , anh Lê Đình Dũng Hoa Vàng , anh Trần Đình Cường ở Đỉnh Gió Hú Lâm Đồng …      
Read More

Gặp bạn ĐàmVănHoanh Khxh2 Montréal Canada

Nhân dịp bạn Đàm Văn Hoanh Khxh2 ở Montréal Canada về thăm quê , các bạn Khxh2  kéo ra Cafe Ông Thiệu Dinh Độc Lập đường Huyền Trân Công Chúa Quận 1 . Chúng ta thấy chủ quán Nguyễn Văn Nam Anh K2 chủ xị , Lê Đình Dũng K1 Cafe Hoa Vàng , Lê Ngọc Hùng K1 (5LN) ngồi một phía . Bên đối diện có Trần Đình Cường BC3 (ĐGH) , Lê Công Thành K1 (TCaravat), Trần Tấn Cường K3 (4Khàn) , Đàm Văn Hoành K2 Canada, Trần Huỳnh Dũng K2 (DzũngYé) , Phan Tánh K2 (T2) …          
Read More