2014-03-29 11:07 GMT-07:00 Yen Vo <voyen1945@gmail.com>:
Viện Ðaị Học VạnHạnh ngày xưa

Inline image 1   
Tuy không có cơ duyên theo học  các buổi giảng của các thầy SƠN ĐIỀN và các môn báo chí  ,nhưng BQC đã có với  bạn bè VH những tấm hình bấm vào rất đùng lúc gây ấn tượng cho người xem là Cựu SV VH . 
 

VĨNH BIỆT TRƯỜNG XƯA

Inline image 2

Trong sương sớm 6 giờ45 THỨ TƯ, 3 tháng 4 năm 2013 , cố cựu sinh viên của Viện ĐaịHọc VạnHạnh , anh Lê Quang Vinh trước khi trở về tro bụi , linh cửu đã ghé TRƯỜNG XƯA  ( 222 Trương Minh Giảng ) chào vĩnh biệt… …

Trong Cựu SV-VH chúng ta . mấy ai được cơ duyên này !

Copyright by CUONG BUI ( VANHANH PRESS )

alt
Từ cầu Công Lý nhìn về phía ĐH Vạn Hạnh.
… là một trong những hình ảnh khó quên về Sài Gòn năm 1967 ( thời điểm kiến trúc Viên Đại Học Vạn Hạnh được chính thức đưa vào xữ dụng) do một cựu nhân viên Mỹ tên Ken thực hiện.
Ngày nay nếu có dịp đứng trên cầu Công Lý, do các công trìng xây cất loạn xị như nấm sau cơn mưa …chúng ta sẽ không còn  thấy được tòa nhà xưa là Viên Đại Học Vạn Hạnh …
Trong ô nhiễm của khói xe và bụi bặm của thành thị hôm nay lúc nhìn về trường xưa , tơi bổng nhớ về HMT :
…….
      Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, 
         Ai biết tình ai có đậm đà .
……
V.Y