Sáng ngày 14-1 -2015 Anh Trương Chí Cường mời Trương Chí Hiếu cùng vài bạn bè VH  Khxh1 đến tiệm Phở Phú Vương đường Lê Văn Sỹ Quận Tân Bình Sàigòn .

HAI CHÀNG HỌ TRƯƠNG BUỔI CHIÊU : TRƯƠNG CHÍ HIẾU ĐÁP LỄ MỞ ĐẠI YẾN Tại Nhà Hàng MÙA VANG – Thành Thái , Quận 11 , Saigon.

__._,_.___

Posted by: Yen Vo <voyen1945@gmail.com>