Sau phần chào mừng Quý Giáo Sư cùng Quý Quan Khách đến dự Đại Hội Ái Hữu Vạn Hạnh 2014 , tiếp đến là phần gắn hoa danh dự và cài huy hiệu Hội Ái Hữu Vạn Hạnh do chính các cựu Nữ Sinh Viên Vạn Hạnh đến tận chỗ ngồi của Quý Thầy Cô và quý quan khách để cài hoa và gắn huy hiệu Ái Hữu Vạn Hạnh .