Công Cha , Nghĩa Mẹ , Ơn Thầy

Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ nhận bó Hoa cảm ơn của Cựu Sinh Viên Vạn Hạnh

Phát biểu của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh

Giáo Sư Lệ Hương nhận xét về Sinh Hoạt của Ái hữu Vạn Hạnh

MC  Như Hảo BáoChí 8

Phát biểu của Nghị Viên Bùi Phát

Phát biểu của cựu Thẩm Phán Nguyễn Trọng Nho