Cám ơn VUONG đã gỏi cho một bức hình kỹ niệm tại khuôn vien Thiền Viện VH ,trong dịp Anh ,bà chị và một cậu con trai về nước.

Anh đén gap bạn bè tại tại đây ….Sau đó , đén tối ,Anh chị mời tất cả về một quán caphe ở đương Lac Long Quan ….
 
Về thời gian ,Yên tôi không nhớ rõ …..nhưng từ lúc ấy đến nay cũng đã khá lâu rồi ….
 
Bây giờ mọi người trong hình không còn diện mạo , như xưa nữa ,biểu hiện một sự cách biệt về thời gian đáng kể  !!!
Anh NGUYỄN VĂN XUÂN cựu nhân viên VPVH ,nay rất hom hem ….ít dám rời khỏi giường để gặp gỡ  bạn bè .
Chỉ còn Tôn Ngô Không là còn bãnh chọe , như hồi từ hoa quả sơn về thôi ,mừng cho CHÚ TÔN .
 
Trong số những bạn bè ,thân hữu và cô HƯƠNG có mặt hôm ấy , nay đã thiếu mất bạn LÊ QUANG VINH ( trong bức hình  cuối cùng , người bên tay trái của anh ) ,
Những người bạn ,cùng ngắm trăng với ta ngày xụa nay đâu vắng ????
Đồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại ? )