Cổng Trường VạnHạnh xưa                                           Sân đa năng trong khuôn viên Trường

Photo  Photo

Toàn cảnh Viện ĐạiHọc Vạn Hạnh trong giờ học
Photo

Thư Viện ĐạiHọc VạnHạnh
Photo

Phân khoa KhoaHọc ỨngDụng đang xây dựng
Photo

Phía sau khuôn viên Thiền Viện
Photo

Đại Giảng Đường 19 trong giờ học
Photo
Photo Photo

Xóm ” nhà lá ” trong giảng đưởng
Photo

Ngoài hành lang trong giờ học
Photo

Trong Câu Lạc Bộ sinh viên
Photo
Ngoài sân của CâuLạcBộ sinh viên
Photo
Nhận phần cơm sinh viên
Photo

Học Bổng làm việc trong văn phòng Phân khoa KhoaHọcXãHội
Anh LêVănTư (TrưởngPhòng), anh TrầnVănƠn, bác Thuần , Chị CaoThịDung ….
Sinh viên làm việc trong chương trình học bổng làm việc
Photo
Sinh viên làm việc tại ThưViện phòng BáoChí của chương trình học bổng làm việc
Photo

Đêm văn nghệ tại Trung tâm sinh hoạt sinh viên ĐạiHọc VạnHạnh
Photo

Dàn hợp xướng SV ĐH VạnHạnh do anh NguyễnTuấnTrình chỉ huy , TháiHồHải & TrầnDiệuLý lĩnh xướng
Photo

Dàn hợp xướng Khxh6 &Khxh7
Photo

Một tiết mục muá của Đoàn văn nghệ sinh viên VạnHạnh
Photo