Cố Trưởng Lão Hòa Thương thượng Mãn hạ Giác nguyên Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ , Viện Chủ Chùa Việt Nam , nguyện Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh . Ngài đã viên tịch vào ngày 22 tháng 8 năm Bính Tuất ( 2006 ). Ngày Giỗ của Thầy Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh trong tiết Trung Thu , và cũng trong Mùa Thu này cũng là Mùa Tưởng niệm chư Tôn Đức của Chùa Việt nam Los Angeles Nam California .
  Trong niềm tưởng nhớ thâm ân hóa duyên và giáo dưỡng của Trưởng Lão Hòa Thượng Hội Chủ & Viện Chủ Chùa Việt Nam & Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh ; Tổng Hội Phật Giáo Hoa Kỳ và Chùa Việt Nam đã trân trọng thiết lễ cúng giỗ vào hai ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2014 .
  Các anh chị cựu Sinh Viên Vạn Hạnh quang vùng Los Angeles đã tề tựu về sân Chùa Việt Nam (863 S Bernedo st, LosAngeles, CA 9005) để dự Lễ giỗ chính thức vào trưa hôm nay chủ nhật 14 tháng 9 năm 2014. Do sáng hôm nay downtown Los Angeles có 1 buổi diễn hành parade nên đã cấm 1 số đường làm cho nạn kẹt xe traffic khủng khiếp , làm cho 1 số bạn và quý đồng hương Phật tử về tham dự không tìm ra được đường vào Chùa và nản chí đã phải lái xe vòng vèo về lại nhà …
  Dưới đây là các hình ảnh chư Tôn Trưởng Lão Hòa thượng , chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, các Phật Tử cùng các Anh Chị Vạn Hạnh Nam California đã về chứng minh và tham dự Lễ tưởng niệm hành trạng của Trưởng Lão Hòa Thượng với Đạo Pháp và nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Trưởng Lão Cao Đăng Phật Quốc .