1.      Nguyễn Văn Nam Anh                           Saigon, VN
 2.      Trần Ngọc Ánh                               Minnnesota,USa
 3.      Đàm Quang Ánh
 4.      Phan Xuân Ba
 5.      Mai Đức Bạn                                             Saigon, VN
 6.      Nguyễn Cúc Bảo  *                                 01/01/2012 BiênHòa,VN
 7.      Đoàn Văn Bé                                            Saigon, VN
 8.      Tử    Bửng                                                    Perth, Úc
 9.      Mã Yếu Cang
 10.      Hồ Văn Cầm                                    Boston,MA,Usa
 11.      Lê Thành Công
 12.      Trần Thị Xuân Cúc
 13.      Lữ Hòa Cung                                          Bắc Cali,Usa
 14.      Trần Ngọc Cừ
 15.      Hứa Chí Cường                                         Saigon, VN
 16.      Trần Chí Cường
 17.     Nguyễn Hữu Cừu
 18.     Võ Đoan Chánh
 19.     Trần Bình Chánh                                NamCali,Usa
 20.     Nguyễn Minh Chánh                                        Canada
 21.     Tăng Thị Minh Châu
 22.     Nguyễn Tường Châu
 23.     Phan    Chín
 24.     Lê Văn Chớ                                              Saigon, VN
 25.     Hoàng    Chức                                        ĐàNẵng, VN
 26.     Trần Quang Diện                              Montréal,Canda
 27.     Ngô Thị Dục
 28.     Nguyễn Thị Dung
 29.     Lê Anh Dũng
 30.     Trần Huỳnh Dũng                                Saigon, VN
 31.     Nguyễn Văn Dũng                              BắcCali,Usa
 32.     Mai Văn Dương
 33.     Trương Sĩ Dương
 34.     Phan Trường Đạm                               BắcCali,Usa
 35.     Hồ Đình Đóa
 36.     Tạ Hoa Đông
 37.     Đoàn Hữu Đức                             Houston,TX,Usa
 38.     Trương Quý Định
 39.     Cao Đông Hải
 40.     Nguyễn Văn Hải
 41.     Tôn Thạnh Hào                                    Saigon, VN
 42.     Lê Đình Hiên
 43.     Trần Văn Hoa
 44.     Đặng Thị Hòa
 45.     Phan Minh Hoàng
 46.     Nguyễn Thị Nga Hoàng
 47.     Phan Thế Hoàng    *                                       mất Saigon,VN
 48.     Hoàng Nghĩa Nam
 49.     Trương Văn Nam
 50.     Lâm Văn Năm
 51.     Trương Văn Năm
 52.     Phó Thị Hồng    *
 53.     Bùi Đoàn Hùng
 54.     Đàm Phi Hùng                                    Saigon, VN
 55.     Đào Phi Hùng
 56.     Quách    Hùng                                 Adelaide, Úc
 57.     Nguyễn Quang Hùng                      BắcCali,Usa
 58.     Đinh Quốc Hùng
 59.     Nguyễn Thế Hùng
 60.     Bùi Vạn Hưng
 61.     Nguyễn Thị Diệu Hương                 Saigon, VN
 62.     Marie Angèle Jaurrat               Dallas,TX,Usa
 63.     Nguyễn Tấn Kế                                Arizona,Usa
 64.     Lý Thị Khanh                           Phoenix,AZ,Usa
 65.     Hồ Dư Khánh                                     BắcCali,Usa
 66.     Dương Hoàng Khen                         Saigon, VN
 67.     Lý Tuấn Kiệt                                   NamCali,Usa
 68.     Nguyễn Trọng Kim
 69.     Nguyễn Thị Kim
 70.     Nguyễn Thị La
 71.     Trần Thị Kim Lang
 72.     Đỗ Viết Lập
 73.     Vũ Ngọc Liên    *
 74.     Khèo Ngọc Liên   *
 75.     Lương Thế Liên
 76.     Nguyễn Thanh Loan
 77.     Trịnh Đình Long                   Houston,TX,Usa
 78.     Huỳnh Ngọc Long                Toronto,Canada
 79.     Lê Văn Long
 80.     Võ Thành Long
 81.     Trịnh Kim Long
 82.     Trịnh    Lợi                                       ĐàNẵng, VN
 83.     Ngô Trọng Lợi  *                                mất 2004 Montréal,Canada
 84.     Bùi Tấn Luận
 85.    Nguyễn Hũu Lục
 86.    Nguyễn Văn Lý
 87.    Hà Văn Lư
 88.    Phạm Thị Thu Lựu                       NamCali,USa
 89.    Lê Quang Minh
 90.    Hà Thị Đắc Minh
 91.    Đinh Văn Minh
 92.    Từ Phước Minh
 93.    Trương    Mỹ
 94.    Nguyễn Bác Năng
 95.    Ông Hồng Nên                                Saigon, VN
 96.    Nguyễn    Ninh                           Adelaide, Úc
 97.    Võ Thị Nga
 98.    Phạm Đình Nghi
 99.    Nguyễn Thanh Nghị
 100.    Vũ Kim Nghĩa
 101.    Mã Thành Nghĩa
 102.    Hoàng Trọng Nghĩa                    BắcCali,Usa
 103.    Tôn Thất Nghiễm                               Huế, VN
 104.    Nguyễn    Ngọc
 105.    Vương Thị Nguyễn Ngọc  *             mất ở  ĐàNẵng,VN
 106.    Phạm Huy Nguyên      *
 107.    Trần Văn Ngữ           *                    04/12/2013 ĐồngNai,VN
 108.    Nguyễn Văn Nhẫn
 109.    Hoàng Kim Nhuận   *                  10/10/2010  VN
 110.    Đinh Công Oánh                         NamCali,Usa
 111.   Trịnh Nhạc Phi
 112.   Đống Thanh Phong
 113.   Nguyễn Thành Phụng
 114.   Hoàng Đình Phúc
 115.   Nguyễn    Phước
 116.   Văn Ngọc Phương                       Saigon, VN
 117.   Huỳnh Đình Quang
 118.   Đỗ Thế Quân                       Vancouver,Canada
 119.   Lê Mộng Qui
 120.   Hoàng Quan Quốc                        Paris,France
 121.   Đặng Tiết Rũng                          BắcCali,Usa
 122.   Phồng A Sáng
 123.   Tống Phước Sinh
 124.   Nguyễn Hữu Tài
 125.   Nguyễn Tấn Tài
 126.   Nguyễn Văn Tám
 127.   Phan    Tánh                               Saigon, VN
 128.   Lê Thị Minh Tâm
 129.   Bùi Thanh Tâm
 130.   Nguyễn Văn Tâm
 131.   Nguyễn Văn Tâm  *                17/01/2010 Denver,Colorado,Usa
 132.   Bùi Hữu Tân                  Wichita,Kansas,Usa
 133.   Nguyễn    Tế
 134.   Nguyễn Văn Tiên
 135.   Phạm Văn Tiến
 136.   Huỳnh Châu Toàn
 137.   Nguyễn Hữu Tuân
 138.   Phan Anh Tuấn                          NamCali,Usa
 139.   Nguyễn    Tuấn             Wichita,Kansas,Usa
 140.   Đàm Quang Tùng
 141.   Nguyễn Thị Tuyết                         Saigon, VN
 142.   Lê Văn Tư                   Phoenix,Arizona,Usa
 143.   Châu Văn Tường
 144.   Đinh Vĩnh Tường
 145.   Hoàng Huy Thanh
 146.   Trần Văn Thanh
 147.   Ngô Xuân Thanh
 148.   Nguyễn Công Thành
 149.   Bùi Tấn Thành
 150.   Huỳnh Văn Thành
 151.   Phạm Đức Thạnh
 152.   Vũ Văn Thao
 153.   Nguyễn Bá Thắng
 154.   Nguyễn Đức Thắng
 155.   Dương Tấn Thắng
 156.   Hoàng Kim Thế                 Houston,TX,Usa
 157.   Nguyễn Văn Thêm                    Saigon,  VN
 158.   Nguyễn Văn Thiệt
 159.   Trần Gia Thịnh
 160.   Trần Trọng Thịnh
 161.   Kiều Văn Thịnh
 162.   Huỳnh Thanh Thọ                   NamCali,Usa
 163.   Nguyễn Đình Thỏa
 164.   Nguyễn Nhứt Thống
 165.   Phạm Văn Thông              Houston,TX,Usa
 166.   Huỳnh    Thúc
 167.   Bùi Kỳ Trân
 168.   Nguyễn Đình Trúc                                       VN
 169.   Phùng Văn Trúc
 170.   Chu Vân Trung
 171.   Nguyễn    Trực
 172.   Chu Công Uẩn
 173.   Phan Thị Thu Vân
 174.   Huỳnh Văn Vân
 175.   Cao Hoài Việt
 176.   Lê Trọng Vinh
 177.   Phạm Xuân Vinh
 178.   Nguyễn Thị Xam
 179.   Đặng Thị Xuân
 180.   Phan Thị Xuân

Tổng kết danh sách này gồm  180 Sinh Viên  ( 153 Nam , 27 Nữ ) .

Tài liệu này căn cứ vào danh sách sinh viên năm thứ hai niên khóa 1969-1970 Khóa II KHXH , do Giám Đốc Nha Học Vụ Viện Đại học Vạn Hạnh ký ngày 27/02/1970  . { Trong danh sách này có thêm SinhViên; ĐoànVănBé MãSố SV 68CO836 } .