1.      Lê Văn Anh
 2.      Bùi Đức Cẩn
 3.      Nguyễn Minh Chính
 4.      Trần Thượng Duy
 5.      Phạm Khắc Đông
 6.      Phạm Tài Đức
 7.      Trần Sinh Hoạt
 8.      Lê Thiện Hùng
 9.      Nguyễn Thanh Hưng
 10.      Bùi Phước Khả
 11.      Lương Văn Liên
 12.      Võ Thị Liên
 13.      Đào Khánh Linh                       Virginia,Usa
 14.      Bế Văn Long
 15.      Nguyễễn Hữu Lộc
 16.      Phan     Minh
 17.      Phạm Văn Minh
 18.      Nguyễn Văn Mọi
 19.      Huỳnh Thiện Nam
 20.      Trần Văn Nên
 21.       Lê Hoài Ngọc
 22.      Vũ Thế Ngọc
 23.      Bùi Kiến Quốc
 24.      Lê Văn Sử
 25.      Trần Kim Sơn
 26.      Nguyễn     Sơn
 27.      Nguyễn Thiện Sơn
 28.      Trần Quang Tuấn
 29.      Phạm Văn Thuấn
 30.      Hồ Thanh Thủy
 31.      Trần Vĩnh Tường

Tổng kết danh sách này gồm  31 Sinh Viên  ( 29 Nam , 2 Nữ ) .

Tài liệu này căn cứ vào danh sách sinh viên năm thứ hai niên khóa 1969-1970 Khóa II KHXH , do Giám Đốc Nha Học Vụ Viện Đại Học Vạn Hạh ký ngày 24/02/1970 .