Kính Thưa Quý Thầy Cô cùng các ACE đồng môn và thân hữu ,
Xin được gởi các tấm hình chụp trước sân khấu Nhà Hàng Seafood Word nơi tổ chức Đại Hội Ái Hữu Vạn Hạnh 2014 , do Nhiếp Ảnh Gia Võ Văn Tường Khxh5 chuyển đến :