DiễnVăn của Thầy ViệnTrưởng trong ngày Lễ KỷNiệm 10năm ĐH VH