Tường trình cấp phát HọcBổng tại SócTrăng : PV ThànhCaravát

Thế là buổi cáp phát Hoc bổng khuyến học Vạn Hạnh ngày 02/11/14 tại trường Châu Văn Đơ, Sóc Trăng đã được thực hiện theo đúng kế hoach của BTC Hội ngộ 50 năm kỹ niệm ngày thành lập Đại Học Vạn Hạnh và chấm dứt chuổi sự kiện hoạt động của ACE Vạn Hạnh, [...]