Người nhân viên VH cuối cùng vẫn còn ở lại 222 TrươngMinhGiảng

Chiều nay có  mỗi  ông  già Hành lang xưa nhớ một thời tóc xanh. Loanh quanh sân bóng cầu thang Bao nhieu kỹ niệm reo vang mái trường. Đường lên thiền viện kề bên Mà sao nghe tưởng lênh đênh muôn trùng ... Dương Tùng Vân Khxh5 Sydney Ong Thân, ngoài 80 tuổi, trước là [...]