Gặp bạn Hoàng Nhím , 3 Lém , Chi Vancouver .. về quê ăn Tết

Nhân dịp anh Nguyễn Văn Hoàng Khxh1 (HoàngNhìm) ở Nam Cali  Usa ; anh Đỗ Văn Nhường Khxh2  ở Paris France ; anh Trần Văn Chi Khxh1 ở Vancouver Canada ; chị  Tô Xiếu Hén Khxh4  ở Nam Cali Usa  về thăm quê mừng xuân Ất Mùi ... gặp nhau tại Cafe Dinh Độc Lập , có anh Trần Huỳnh Dũng [...]