CafeVH only 001.jpg

 

CAFÉ VẠN HẠNH MỚI RA ĐỜI
BÀ CON CÔ BÁC TỚI MÀ CHƠI
MỘT LY ĐEN ĐÁ HAY PẠC XỈU
NIỀM NỠ HÂN HOAN CHỦ QUÁN MỜI
MẠI DZÔ MẠI DZÔ
image1.JPG
Chúc quán đầu năm
Khai trương hồng phát
Làm ăn phát đạt
Sớm tối chiều đông
Mọi người đều mong
Có nơi gặp gỡ
Hàn huyên thân hữu
Bạn bè gần xa
Cùng nhau hẹn ra
Cà phê Vạn Hạnh
Trời dù đông lạnh
Cũng thấy ấm lòng
Tình cà phê nồng
ch "</p
Địa chỉ email cũ VHEG@YAHOOGROUPS.COM đã đổi qua địa chỉ email mới

cafevanhanh@yahoogroups.com
Thư về EG, xin các bạn dùng địa chỉ mới này.