Bài hát TÌM ĐẾN, ca sĩ Thuý An, Lâm Thùy Giang
 
Thuy An – Lâm Thùy Giang

https://www.youtube.com/watch?v=_2rGChuFt58&feature=youtu.be
https://youtu.be/_2rGChuFt58
Cám ơn thi nhac sĩ Lâm Thùy Giang và ca sĩ Thúy An cho thưởng thức một ca khúc về đạo thật hay. Tịnh yên và huyền diệu.
https://www.youtube.com/watch?v=_2rGChuFt58