THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn : Giáo Sư TÔN THẤT THIỆN nguyên Khoa trưởng Phân khoa KHXH, VĐH Vạn Hạnh vừa từ trần ngày 3 tháng 10, năm 2014 tại Ottawa, Canada,hưởng thọ 91 tuổi
Toàn thể cựu Sinh viên và nhân viên thuộc Hội Ái Hữu Vạn Hạnh vô cùng thương tiếc vị Thầy khả kính và xin thành kính chia buồn cùng phu nhân GS và toàn tang quyến.
Nguyện cầu anh linh GS. Tôn Thất Thiện sớm yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.
TM. BCH Hội AHVH
Nguyễn Hữu Hồng Đức
 Hi các anh chị Học Trò của Thầy Tôn Thất Thiện
Ngày 5 Sept mình và nhóm các anh Phạm Minh Hồng Khxh3 & Lâm Chiêu Dừng Khxh2 ở Toronto có đến nhà tang lễ ở Ottawa cúng phúng viếng Thầy Tôn Thất Thiện . Sáng 6 sept 2014 , TrịnhThịNhà có thay mặt các anh chị đến nhà tang lễ Pincrest để cùng gia đình Thầy tiển đưa lần cuối Thầy ra nghĩa trang .
Gửi anh chị xem vài hình ảnh ở nghĩa trang ( các hình khác cô Lan và anh Hồng sẽ gửi sau )  .TrinhNha
Photo   Photo