Nhân dịp anh chị Lê Ngọc Hải (Hải con) Báo Chí 1 (NK:67-71) ở Nhật Bổn về tham dự Ngày Hội Ngộ 50 năm Vạn Hạnh , đã ghé Câu Lạc Bộ Hội Quán Hoa Vàng vào sáng thứ bẩy 27 tháng 9 năm 2014 , được gia chủ đãi điểm tâm ” Khoái Ăn Sang ” đặc sản của Trang Trại Lâm Hà và dùng CàFê song-phin Đỉnh Gió Hú . Xin chia xẻ với các bạn các hình ảnh dưới đây :

Đặc sản ” Khoái Ăn Sang ” từ TrangTrại ĐỉnhGió Hú của bạn TrầnĐìnhCường BC3 ở LâmHà gởi về :

Photo

Anh Trần Huỳnh Dũng Khxh2 (Dzũng Yé) và anh Lê Công Thành Khxh1 (Thành Caravate)

Anh Chị Lê Ngọc Hải (Hải con) Báo Chí 1 với Ly Cafe made in Đỉnh Gió Hú :

Do người hầu bàn “giả danh” Võ Yên” đang đi tu-nghiệp ở Mỹ Quốc , nên bạn Lê Đình Dũng phải đóng thế vai rất xuất sắc:

Lê Công Thành Khxh1 + Hà Hoàng Khxh1 + Nguyễn Việt Thế Hùng Khxh1 +Bùi Quốc Cường Khxh7

Thêm Dzũng YeYe VH

Thay thơ chớp hình và gia chủ Lê Đình Dũng Khxh1 vào thế …

VH Báo Chí 1  ” Hải con ” có con rể ở Nhât Hoàng về tham dự Hội Ngộ 50 năm Vạn Hạnh với Củ Sâm thời bao cấp !

Lê Ngọc Hải BC1 người đã chiến thắng cho ” Con Tim không ngủ yên ” và anh Dzũng Yé Khxh2

Nụ cười tỏa sáng trong niềm vui chuẩn bị Ngày Hội Ngộ 50 Vạn Hạnh

Anh Chị Lê Ngọc Hải ở Nhật Bổn vào vấn an sức khỏe bác trai của anhchi Lê Đình Dũng