1.      Hà Thị Kim Anh              NamCali,Usa
 2.      Nguyễn Văn Bá
 3.      Lâm Ngọc Báu   *                          18/10/2010 NamCali,Usa
 4.      Nguyễn    Bé                     Viriginia,Usa
 5.      Phạm Ngọc Bích
 6.      Phạm Trung Bình          NamCali,Usa
 7.      Lê Văn Bình                         Saigon , VN
 8.      Nguyễn Minh Châu        BắcCali,Usa
 9.      Trương Quan Chi
 10.      Phạm Minh Chiêu *                                  1978, VN
 11.      Đỗ Dương Chính                Texas,Usa
 12.      Vũ Minh Chính     *                       mất
 13.      Nguyễn Văn Chương
 14.      Phan Tử Công                                     VN
 15.      Nguyễn Văn Dếp               Illinois,Usa
 16.      Nguyễn Thị Diệp
 17.      Trần Thị Mai Dung
 18.      Lê Đình Dũng                     Saigon, VN
 19.      Nguyễn Công Dzanh        Saigon, VN
 20.      Trần    Đinh
 21.       Dương Thúc Độ
 22.       Đào Thị Đủ
 23.       Ngô Minh Đức                Adelaide,Úc
 24.       Bùi Thế Đức
 25.       Đinh Thị Đức
 26.       Đặng Quang Gia                  Texas,Usa
 27.       Ngô Duy Hải                  Montréal,Canada
 28.       Phan Hiếu Hải                     Saigon, VN
 29.       Nhan Hoàng Hải
 30.       Nguyễn Thanh Hải  *                   mất NamCali,Usa
 31.       Trần Mỹ Hạnh
 32.       Nguyễn Thị Hằng           PhúQuốc,VN
 33.       Bảo    Hân                             BắcCali,Usa
 34.       Trần Chí Hiếu                Dallas,TX,Usa
 35.       Trương Chí Hiếu                Saigon, VN
 36.       Trương Minh Hiếu           Illinois,Usa
 37.       Khổng Trọng Hinh           BắcCali,Usa
 38.       Nguyễn Thị Hồng Hoa
 39.       Hà    Hoàng                           Saigon, VN
 40.       Nguyễn Văn Hoàng        NamCali,Usa
 41.       Ngô Tùng Hộ                      Saigon, VN
 42.       Hồ Văn Huệ
 43.       Lê Ngọc Hùng                    Saigon, VN
 44.       Nguyễn Như Hùng
 45.       Lữ    Hùng                            BắcCali,Usa
 46.       NguyễnViệtThếHùng      Saigon, VN
 47.       Vũ Văn Hùng                      Saigon, VN
 48.       Lại Đức Huynh                  BắcCali,Usa
 49.       Phạm Văn Hưng
 50.       Trần Văn Hường                Saigon, VN
 51.       Trần Nhơn Kiệt                  Saigon, VN
 52.       Võ Văn Kiệt                         Saigon, VN
 53.       Nguyễn Thị Kim
 54.       Đặng Thị Ngọc Lan
 55.       Dư Xuân Lang
 56.       Lê Thị Trúc Lâm
 57.       Lý Tuý Liên
 58.       Mai Văn Long
 59.       Nguyễn Văn Long
 60.       Lê Đức Lộc
 61.       Nguyễn Thị Ngọc Mai
 62.       Nguyễn Huy Minh           NamCali,Usa
 63.       Lê Văn Minh
 64.       Phạm Văn Minh
 65.       Trác Thị Mười                   NamCali,Usa
 66.       Phan Thị Nga
 67.       Cao Thu Ngân
 68.       Nguyễn Thị Bích Ngọc
 69.       Vương Thị Bạch Nhạn    NamCali,Usa
 70.       Nguyễn Trung Nhân
 71.       Cao    Nho
 72.       Trương Văn Nhỏ
 73.       Phạm Công Nhượng
 74.       Nguyễn Xuân Kháng
 75.       Trần Văn Phước
 76.       Nguyễn Thúy Phượng
 77.       Nguyễn    Sum                             Huế, VN
 78.       Trần Ngọc Quang    *                            mất   VN
 79.       Huỳnh Trí Quang
 80.       Peng    Sahao
 81.       Trương Bảo Sơn                                   Úc
 82.       Đoàn Thị Minh Tâm
 83.       Trịnh Thị Diệu Tân        Maryland,Usa
 84.       Phạm Thị Thanh     *                      mất BắcCali,Usa
 85.       Lê Công Thành                      Saigon, VN
 86.       Nguyễn Xuân Thành
 87.       Hồ    Thạnh
 88.       Trần Năng Thế
 89.       Hồ Văn Thông                 NamCali,Usa
 90.       Vũ Thị Thơ                         BắcCali,Usa
 91.       Lê Văn Thới
 92.       Trần Văn Thu
 93.       Nguyễn Văn Thuận        BắcCali,Usa
 94.       Trần Trọng Thuận
 95.       Lê Trung Thường
 96.       Nguyễn Văn Tị
 97.       Trần Thị Tính
 98.       Tôn Nữ Ái Trân  *                        mất NamCali,Usa
 99.       Nguyễn Văn Trung         NamCali,Usa
 100.       Nguyễn Văn Tú
 101.       Lê Anh Tuấn                       CầnThơ, VN
 102.       Đoàn Quốc Tuấn
 103.       Trần Quốc Tuấn
 104.       Phạm Bằng Tường            BắcCali,Usa
 105.       Nguyễn Thành Tưởng
 106.       Lâm Văn Việt                     Saigon, VN
 107.       Trần    Vinh
 108.       Võ Thế Vĩnh                      BắcCali, VN
 109.       Trịnh Hiệp Võ
 110.       Đặng Kim Xuân
 111.       Nguyễn Thanh Xuân     BắcCali, VN
 112.       Bùi Thái Yến    *                        mất
 • Tổng kết danh sách này gồm  112 Sinh Viên  ( 84 nam , 28 nữ )
 • Tài liệu này căn cứ vào danh sách SinhViên năm thứ ba niên khóa 69-70 của Khóa 1 KHXH , do Giám Đốc Nha Học Vụ Viện Đại Học Vạn Hạnh ký ngày 2/03/1970 .